Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

24 augustus 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Basiselementen en problemen van de kwantummechanica

In de eerste plaats de bewering dat ik een “filosofie zonder filosofen” zou willen. Deze formulering drukt mijn opvattingen niet exact uit. Ik ben van mening dat filosofen die zich met de problemen van de natuurwetenschap bezighouden, zo veel mogelijk van deze problemen moeten afweten, en niet slechts als filosofen, maar ook als mensen van de natuurwetenschap. Bovendien geloof ik dat te allen tijde de grote filosofen niet alleen iets van de filosofie afgeweten hebben, maar steeds ook zeer veel van bepaalde wetenschappen of ook van andere ervaringsgebieden van het menselijke leven. ...


17 augustus 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Eindigheid en oneindigheid van de tijd

... Er zijn ook modellen waarbij aangenomen wordt dat de tijd eindig is, dat dus de wereld een eindige tijd geleden begonnen is. Deze theorie?n staan bloot aan scherpe aanvallen van filosofische zijde. ...


15 augustus 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HOOFDLIJNEN VAN DE KRITIEK OP DE POLITIEKE ECONOMIE – Inleiding

a) Het huidige onderwerp is allereerst de materi?le productie. Individuen die produceren in de maatschappij – dus maatschappelijk gedetermineerde productie door individuen is natuurlijk het uitgangspunt. De individuele en ge?soleerde jager en visser, waarmee Smith en Ricardo beginnen, behoort tot de fantasieloze wanen van de 18e eeuw. ...


13 augustus 2021

Leon Trotski (1923): De taken van de communistische opvoeding

Men doet het vaak voorkomen alsof de taak van de communistische opvoeding zou bestaan uit de opvoeding van de nieuwe mens. Deze woorden zijn vaag, het is declamatie. ...


11 augustus 2021

Toestanden, 28 oktober 1988, nr. 7, jg. 1

Kraak Bistel – Perestrojka en VEV – Materievormen – Mediabeleid? – Niet-commerci?le film – Vermeersch – Vrouwen en onderwijs – Cultuurblok versus Vlaams Blok – BoekenToestanden


11 augustus 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Eindigheid en oneindigheid

Ik heb in de beide voorgaande colleges enige natuurwetenschappelijke aspecten van de kennistheorie behandeld. Weliswaar omvat de kennistheorie geenszins de hele wijsbegeerte. Het kennistheoretisch aspect heeft grenzen. Het is moeilijk om van de kennistheorie uit door te dringen tot de problemen van de moraal en van het humanisme. In de kennistheorie wordt het “Ding an sich”, het objectieve wezen der dingen behandeld, maar niet hoe wij mensen de dingen tot “dingen voor ons” maken, ...


4 augustus 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Aanschouwelijk en abstract denken

Bij dit voortschrijden van onze kennis tot het steeds diepere wezen der dingen versmelten aanschouwing en denken tot een eenheid die steeds weer uiteenvalt en zich steeds weer herstelt. De aanschouwing wordt oorspronkelijk – lang voordat het denken bestaat – uit de van buiten komende informaties opgebouwd. Er ontwikkelt zich dan het ruimte-tijdmodel. ...


28 juli 2021

G. Barendrecht (1969): Universiteit in opstand

Ton Regtiens Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse situatie, uitgekomen in de Kritische Bibliotheek bij Van Gennep, is een voortreffelijk boek. Het is het beste wat er in Nederland ooit over dit onderwerp is geschreven en is ook op internationaal niveau een serieuze bijdrage tot informatie, verheldering en ori?ntering. ...


27 juli 2021

Joost Kircz (1969): Reconstructie

Met de Nederlandse opera staat het er uiterst beroerd voor; rustig kunnen we zeggen dat er in Nederland helemaal geen opera is. Op het Holland Festival kwamen opeens 7 Nederlandse kunstenaars; 5 componisten: Mischa Mengelberg, Reinbert de Leeuw, Jan van Vlijmen, Louis Andriessen en Peter Schat en 2 schrijvers: Harry Mulisch en Hugo Claus, met de “opera” Reconstructie met als ondertitel “Een moraliteit”. ...


25 juli 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Cybernetica en denken. Het ‘ruimte-tijd’-model van onze waarneming

De kennistheoretische fundering van het moderne materialisme is een oneindig proces dat eigenlijk slechts bestaat in het steeds vollediger begrijpen van de samenhangen van deze wereld. Daar wij dit proces echter nooit geheel ten einde kunnen brengen, komen we ook nooit tot een volledige fundering. Steeds opnieuw moeten we ook onze wijsgerige grondposities toetsen, opnieuw in twijfel trekken en moeten we ook bereid zijn onze posities in twijfel te laten trekken. ...


20 juli 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

BASTIAT EN CAREY

De geschiedenis van de moderne politieke economie eindigt met Ricardo en Sismondi, tegenpolen, de ene Engelssprekend, de andere Frans – net zoals zij begint aan het eind van de 17e eeuw met Petty en Boisguillebert. De latere politiek-economische literatuur is ofwel verdeeld in eclectische, syncretische compendia, zoals het werk van J. St. Mill, ofwel in grondigere uitwerkingen van afzonderlijke takken, zoals Tooke’s History of Prices en, ...


19 juli 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 1, maart, jg. 33, 1999

Paars en rooms-rood - De moeder der verkiezingen - Indonesi? - Italiaanse communisten - Postmodernisme en linkse strijd? - Thorstein Veblen - Christelijke arbeidersbeweging en mijnpatronaat


17 juli 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Objectief idealisme en mechanistisch materialisme

Wijsgerige problemen hebben velerlei aspecten. Ik zal me in hoofdzaak met de natuurwetenschappelijke aspecten bezighouden, ofschoon het onvermijdelijk zal zijn dat ik daarbij ook met problemen te maken krijg die misschien niet tot het gebied van de natuurwetenschappen behoren. Ik geef dit college al vele jaren; toch zeg ik ieder jaar iets nieuws. Dat ligt in de aard van de natuurwetenschap, die er meer belang bij heeft om nieuwe dingen te leren kennen, dan steeds maar te herhalen wat al bekend is. Ik mag wel aannemen dat de thans zo grote belangstelling voor dit college verband houdt met het feit dat ik enige tijd geleden in Leipzig een voordracht gehouden heb, waarbij ik mij met de vraag bezighield of wijsbegeerte in de een of andere vorm een steun geweest is voor de moderne natuurwetenschap bij de oplossing van haar problemen. ...


14 juli 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Was de filosofie een steun voor de moderne natuurwetenschap bij de oplossing van haar problemen? ...


9 juli 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

... maar De Grundrisse stond op zichzelf als het resultaat van de meest intense periode van Marx’ tien jaar durende, diepgaande studie van de economie. Het is een buitengewoon rijk en tot nadenken stemmend werk, dat tekenen vertoont van humanisme en de invloed van de hegeliaanse dialectische methode. Let wel, Marx had niet de bedoeling het zo te publiceren, het is soms ruw van stijl. ...


8 juli 2021

Toestanden, 21 oktober 1988, nr. 6, jg. 1

Centraal Akkoord? – Black Monday – Algerije – Kafka – Nieuwe media – Wetenschapsbeleid – het Stuc – Nieuwe coöperatieven – het Blok aan het been – Magische Mannendag

8 juli 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Dit boek is een communistisch boek. Maar het richt zich tot mensen van ieder geloof en iedere politieke richting. Het vergt geen instemming zonder kritiek, maar nodigt uit tot tegenspraak, tot twijfel. Slechts door te twijfelen aan het oude, overwinnen we het oude en behouden toch de rijkdom ervan en slechts door de twijfel aan het nieuwe, verwerven we het nieuwe en houden we het levend. ...


亚洲.欧美.中文.日韩aⅴ_国产免费高清在线视频观看网_日韩午夜的免费理论片